Logo
(Po - Pá; 9 - 16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebuješ poradit? Neváhej nás kontaktovat.
Nakup ještě za 1 000 Kč a máš dopravu ZDARMA.
Blog
Vybírej a tvoř srdcem
Člověk je součástí magických a životadárných zákonitostí celého vesmíru. Však stalo se, že jsme na to jako společnost zapomněli... číst celé
13.11.2021 Čakry
Síla meditace a jemnost kamenů
Pojďme se podívat na dva způsoby harmonizace čaker, které nám ještě chybí do počtu. Každý si samozřejmě postupně najde svého favorita a je to vždy ind... číst celé
11.11.2021 Čakry
Posílení duše bez dřiny
Práce s čakrami je velmi důležitá a není nikterak složitá, i když se to tak ze začátku může zdát. Způsobů, jak s energiemi pracovat, je hned několik. ... číst celé
Zobrazit všechny články
Zůstaň s námi v kontaktu!

Jednou za čas Ti pošleme novinky, akce a třeba i slevy. Pokud Tě už nebudeme bavit, můžeš se kdykoli zase odhlásit.

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy pro prodej zboží, uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Magic Yoou umístěného na webovém rozhraní www.magic-yoou.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“) mezi

provozovatelem obchodu, jako „prodávajícím“ :

Veronika Šnoblová
IČ: 74139126

Korespondenční adresa a sídlo společnosti:  Jungmannova 944/1, 274 03 Slaný
Email: info@magic-yoou.cz
Telefon: (+420) 723 673 877
podnikatelka zapsaná do  živnostenského rejstříku,

a Vámi jako „kupujícím“.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Některé definice:

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za zboží;
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na našem e-shopu www.magic-yoou.cz;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet ceny za zboží a ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi zboží s námi;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy je prodávajícím připravený dokument, sloužící kupujícímu při průběhu odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného zboží;
 • Reklamační formulář je námi připravený dokument, sloužící při vzájemné komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím v průběhu reklamačního řízení;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů, uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených Smluv;
 • Vy jste osoba nakupující na našem e-shopu www.magic-yoou.cz, právními předpisy označovaná jako kupující.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Obchodní podmínky podnikatele Veroniky Šnoblové, se sídlem Jungmannova 944/1 Slaný, IČ 74139126, zapsané do  živnostenského rejstříku (dále jen „prodávající“, nebo "my") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo "Vy") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.magic-yoou.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce a Vy se zavazujete toto zboží převzít od dopravce a zaplatit nám kupní cenu, včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedeným v objednávce. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.magic-yoou.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal/a objednávku, a aby došlo k přijetí objednávky z naší strany.

3.2.      Webové rozhraní obchodu www.magic-yoou.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně informací o nákladech s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu objednávkový formulář. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména:

 • Číselné označení a „názvosloví“ objednaného zboží (je automaticky zobrazeno při vložení zboží do „nákupního košíku)
 • Počet objednaných kusů
 • Celková částka k zaplacení včetně dopravy (je automaticky vypočítána)
 • Zvolený způsob dopravy a platby
 • Kontaktní údaje o kupujícím včetně dodací, případně fakturační adresy

3.4.      Před závazným zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno v kroku „Rekapitulace objednávky“ zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Dále bude kupujícímu v tomto kroku sdělena konečná cena objednávky (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu.

Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. O jejich případné změně nás bezodkladně informujte telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření Smlouvy, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky prodávajícího.

3.5.      Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem, doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou z e-mail adresy info@magic-yoou.cz, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou jste uvedl/a v uživatelském účtu či v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující uhradí celou kupní cenu nebo převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

3.5.1.   Kupní smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e‑mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

3.5.2.   Smlouvu (včetně těchto Obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3.5.3.   V případě dotazu k Obchodním podmínkám nebo ke Smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3.5.4.   Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 3.4. těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření.

 • Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by podána nebyla.

3.7.      Lze již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 3.5. těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e‑mailem. V ostatních případech všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně před dodáním zboží převodem na účet prodávajícího číslo: 2400080723 / 2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.
   Pokyny pro platbu Vám budou sděleny v potvrzení objednávky.
  • V hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce, při zaslání zboží na dobírku.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní e-shopu v „nákupním košíku“. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která veškeré poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s  variabilním symbolem platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      V případě, že v rámci webového rozhraní obchodu www.magic-yoou.cz nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdržel/a potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

4.8.1.   Vznikne-li taková situace (dle čl. 4.8), budeme Vás bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti původní Objednávce. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.

4.8.2.   Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně výrobku nebo chybí či přebývá cifra. V případě, že kupující již uhradil cenu za zboží, ji prodávající kupujícímu vrátí bez zbytečného odkladu.

4.9.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám zároveň udělujete souhlas s poskytnutím faktury elektronickou formou.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

To znamená, že u zboží, které bylo vyrobeno nebo jinak upraveno na míru, nemáte v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy. Jedná se zejména o náramky na míru anebo jakékoliv jiné zboží, které bylo zhotoveno, příp. upraveno dle přání zákazníka (např. úprava velikosti, gravírování a pod.). Tyto vlastnosti dělají ze zboží jedinečný kus, sloužící potřebám daného zákazníka a nebylo by je tedy pro tyto jedinečné vlastnosti možno zařadit do nabídky.

Objednáním takového zboží tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určené třetí osoby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například e-mailem, nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří i přílohu Obchodních podmínek. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení v textové podobě o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu, kupujícím vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vracené zboží je nutné zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, kupující odpovídá prodávajícímu za toto snížení hodnoty zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.3a.    Lze vrátit zboží na dobírku?

Zboží je kupující povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu.
Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

  • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet).

5.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím bezhotovostně na účet určený kupujícím, a to včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže-li, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.5.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujíc

5.6.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Náklady na přepravu a dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce.  Možnosti doručení Vaší objednávky se mohou měnit v závislosti na různých okolnostech, např. dostupnosti služby ze strany dopravce aj. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na stránce „Doprava a platba“. Konkrétní způsob dodání zboží může kupující zvolit v objednávce.

6.2.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Od okamžiku převzetí zásilky zboží od dopravce, nese kupující veškeré důsledky spojené s poškozením, zničením, ztrátou či jakýmkoli znehodnocením zboží.

6.4.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo uřečené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

6.5.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě nevyzvednutí si zásilky kupujícím, má prodávající právo od smlouvy odstoupit a vzniklou škodu je kupující povinen prodávajícímu uhradit.

6.6.      Doba dodání - doba dodání zboží prodejcem závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

 • Zboží, které máme skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání platby na náš účet (bezhotovostní platba), nebo od přijetí objednávky při zaslání zboží na dobírku.
 • Zboží, které je vyráběno na míru, expedujeme co nejdříve je to možné. Ne však déle, než 30 dnů, od objednání kupujícím. Přibližnou dobu dodání jednotlivých výrobků najdete na webovém rozhraní e-shopu www.magic-yoou.cz. Pokud bychom termín do 30-ti dnů dodání zboží kupujícímu nedodrželi, a nedošlo ke společné domluvě s kupujícím o prodloužení termínu, kupující má právo objednávku bez udání důvodů zrušit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s tímto řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, ne však dříve, než zboží převezme.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu info@magic-yoou.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete popsané v ochraně soukromí.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.    Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5.    Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Jungmannova 944/1, Slaný, 274 03,
 • adresa elektronické pošty:  info@magic-yoou.cz.

10.6.   Důležitá upozornění:

 • Pokud není v popisu produktu uvedeno jinak, produkt není určen pro děti do tří let. Může obsahovat malé části.
 • Popis údajných vlastností drahých kamenů, minerálů a dřeva na výrobu náramků a ostatních šperků, které se netýkají jejich chemických a fyzikálních vlastností, je uveden na základě obecně šířených a dostupných informací o tradičním lidovém využití těchto přírodních materiálů - k léčení, ochraně, podpoře..., které však nejsou vědou ověřeny, a proto není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

V Praze dne 6. 1. 2023
Veronika Šnoblová

 

Mohlo by Tě zajímat

Drahé kameny a jejich účinky
Péče o šperky
Náramek se záměrem
Jak změřit velikost - náramku, prstýnku

Kontakty
Zákaznická podpora MAGIC-yoou
(Po - Pá; 9 - 16 hod.)
© 2023 MAGIC-yoou.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz